Eldrerådet

Møtedato : 17.11.2021 11:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-18/21 Økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
E-19/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 35 vedlegg
E-20/21 Forslag om felles konferanse for kommunale eldreråd og råd for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
E-21/21 Val av kommunar å besøke i 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-22/21 Den kulturelle spaserstokken i framtida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
E-23/21 Oppfølging av sak om juridisk grunnlag for ombordstigningstillegg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-26/21 Frivilligheita sitt år 2022 - plan for arbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-27/21 Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 25 vedlegg
RS-28/21 Handlingsplan for universell utforming 2021-2025. Tilskudd til fylkeskommunene for kompetansehevende tiltak innen universell utforming Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-29/21 Høringsbrev - Forslag til endring i Forskrift om kommunal pasient- brukerregister Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-30/21 Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet - tilleggsutredning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-31/21 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2021 - Presentasjoner og uttalelser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
RS-32/21 Eldreombudet - svar på Uttalelse nr 6 fra Landskonferansen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-33/21 Protokoll Ålesund eldreråd 15.09.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-34/21 Protokoll Ålesund eldreråd 06.10.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-35/21 Protokoll - Eldrerådet den 15.09.21 - Vestnes kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-36/21 Økonomirapport 2. tertial 2021 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-37/21 Økonomirapport - periode 2021-10 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender