Samferdselsutvalet

Møtedato : 06.05.2020 10:30

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-25/20 Fordeling av Interreg-midlar 2021-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
SA-26/20 Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 43 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-14/20 Nasjonal transportplan 2022-2033 - Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/20 Nytt drosjeregelverk - ber om tilbakemelding fra fylkeskommunene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-16/20 Svar til samferdselsdepartementet på spørsmål om utsettelse av nytt regelverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/20 Tiltaksplan 2020 - Samferdselsavdelinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-18/20 Estimerte kostnader av korona-pandemien for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-19/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
RS-20/20 Tiltakspakke for Møre og Romsdal fylkeskommune ved statleg ekstraløyving i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
RS-21/20 U 56/20 Kommersiell ferjedrift Geiranger - Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-22/20 Årsmelding 2019 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-23/20 Årsmelding 2019 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

← møtekalender