Samferdselsutvalet

Møtedato : 04.03.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-8/20 Rutereduksjon for buss 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
SA-9/20 Ruteendringsprosessen 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
SA-10/20 Søknad om delfinansiering av framhaldande drift av samfunnsbåt/ambulansebåt i Sande kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-11/20 Geiranger Fjordservice AS - Søknad om forlenging av løyveperiode for båtrute mellom Ålesund og Geiranger Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-12/20 Grapa Buss AS - Søknad om løyve for persontransport med motorvogn i rute i Geiranger og Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-13/20 Hop On AS - søknad om løyve for persontransport med motorvogn i rute i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-14/20 Statlege overføringar til fylkesvegferjedrifta - alternativ for justering av takst på ferje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
SA-15/20 Prinsipp for fastsetting av ferjemidlar i sjølvfinansierande prosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
SA-16/20 Smartere transport - Årsrapport 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-17/20 Takstsak 2020 - Innføring av om bord tillegg ved kontantsal av enkeltbillett på bussar og hurtigbåtar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
SA-18/20 Skredsikring av fylkesvegar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 6 vedlegg
SA-19/20 Avgjerslepunkt B1 Konseptval - Kjerringsundet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-20/20 Sande Fastlandssamband - status i prosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-21/20 Nerlandsøybrua - Orientering om status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6)
SA-22/20 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
SA-23/20 Prioritering av tiltak for holdningsskapande trafikktryggingsarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-24/20 Prinsipp for toalett langs fylkesveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/20 Detaljbudsjett for dei politiske utval 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-11/20 Internasjonalt arbeid- årsrapport 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RS-12/20 Deltaking i vegforum rv. 15 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-13/20 Fylkesvegane forfell og næringslivet i distrikta får ulempene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender