Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 22.10.2020 10:30

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møterom: Scandic Alexandra Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-19/20 Læreplassar i kommunane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-20/20 Status på formidling til læreplass hausten 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-21/20 Møteplan 2021 - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/20 Budsjettoppfølging - yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/20 Hovedinntak 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-15/20 Innhenting av avgangselevar våren 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender