Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 07.05.2020 10:30

Møtested : Digitalt møte

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-8/20 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
UDK-9/20 Elevundersøkinga, årleg rapportering, lærebedriftsundersøkinga og lærlingundersøkinga skoleåret 2019-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-10/20 HMS for elevar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-11/20 Høyring NOU 19/23 Ny opplæringslov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
UDK-12/20 Orientering - Status innføring av nytt skoleadministrativt system Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-13/20 Orientering om varselknappen mot mobbing Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-14/20 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/20 Tiltakspakke for Møre og Romsdal fylkeskommune ved statleg ekstraløyving i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
RS-7/20 Internasjonalt arbeid - årsrapport 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RS-8/20 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-9/20 Detaljbudsjett for utdannings- og kompetanseutvalet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-10/20 Årsmelding 2019 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-11/20 Årsmelding 2019 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

← møtekalender