Fylkestinget

Møtedato : 07.12.2020 14:30

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-79/20 Val av medverknadsorgan for ungdom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-80/20 Reglement for kontrollutval, kontrollutvalet sitt sekretariat og revisjonsordninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-81/20 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K104 Romsdal vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
T-82/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U 156/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-83/20 Endring av budsjettet for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-84/20 Revisjon av reglement for finans- og gjeldsforvaltning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-85/20 Nytt økonomireglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-86/20 Mandat - Gjennomgåande hurtigbåttilbod Kristiansund-Trondheim frå 1. januar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 13 vedlegg
T-87/20 Nasjonal høring for riks- og fylkesvegnettet, høyringsinnspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-88/20 Giske kommune - nedklassifisering av gamle Skulevegen til kommunal veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-89/20 DTK Sykkylven - Lokalisering av ny klinikk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-90/20 K752 Fræna vgs - Marine fag, skissekonsept Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
T-91/20 K1802 Ørsta vgs - Funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 6 vedlegg
T-92/20 Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og vedtektsendring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-93/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, skissekonsept Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
T-94/20 Kvalitetsmeldinga 2020 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
T-95/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 med budsjett for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 8 vedlegg
T-96/20 Delegerings- og innstillingsreglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-97/20 Språklova og forventingar til fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
T-98/20 Årsrapport frå elev- og lærlingombodet 2019-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-99/20 Mandat for elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
T-100/20 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om møte- og talerett for ungdomspanelet i fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Oppfølging av vedtak i sak T-73/20 - svar på interpellasjon frå Falk Daniel Øverås om bærekraftig økonomi i fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender