Fylkesutvalet

Møtedato : 24.11.2020 09:15

Møtested : Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-165/20 Endring av budsjettet for 2020 Document_blue Framlegg
U-166/20 Revisjon av reglement for finans- og gjeldsforvaltning Document_blue Framlegg 4 vedlegg
U-167/20 Nytt økonomireglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg 1 vedlegg
U-168/20 Mandat - Gjennomgåande hurtigbåttilbod Kristiansund-Trondheim frå 1. januar 2020 Document_blue Framlegg Beh. (2) 13 vedlegg
U-169/20 Nasjonal høring for riks- og fylkesvegnettet, høyringsinnspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Beh. (2) 2 vedlegg
U-170/20 Giske kommune - nedklassifisering av gamle Skulevegen til kommunal veg Document_blue Framlegg Beh. (2) 3 vedlegg
U-171/20 DTK Sykkylven - Lokalisering av ny klinikk Document_blue Framlegg
U-172/20 K752 Fræna vgs - Marine fag, skissekonsept Document_blue Framlegg Beh. (3) 2 vedlegg
U-173/20 K1802 Ørsta vgs - Funksjonsprogram Document_blue Framlegg Beh. (4) 6 vedlegg
U-174/20 Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og vedtektsendring Document_blue Framlegg Beh. (2) 3 vedlegg
U-175/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, skissekonsept Document_blue Framlegg Beh. (3) 2 vedlegg
U-176/20 Kvalitetsmeldinga 2020 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Beh. (3) 25 vedlegg
U-177/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 med budsjett for 2021 Document_blue Framlegg Beh. (4) 8 vedlegg
U-178/20 Delegerings- og innstillingsreglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg 2 vedlegg
U-179/20 Språklova og forventingar til fylkeskommunen Document_blue Framlegg Beh. (3) 3 vedlegg
U-180/20 Val av medverknadsorgan for ungdom Document_blue Framlegg
U-181/20 Årsrapport frå elev- og lærlingombodet 2019-2020 Document_blue Framlegg 1 vedlegg
U-182/20 Mandat for elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Beh. (4) 2 vedlegg
U-183/20 Reduksjon av rutetilbodet for hurtigbåt og ferje 2021 Document_blue Framlegg Beh. (6) 7 vedlegg
U-184/20 Vurdering av reetablering av YSK-tilbod Document_blue Framlegg Beh. (1)

← møtekalender