Fylkesutvalet

Møtedato : 23.11.2020 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-157/20 Program for fylkestinget i Molde 7. - 9. desember 2020 Document_blue Framlegg 1 vedlegg
U-158/20 Reduksjon av rutetilbodet for hurtigbåt og ferje 2021 Document_blue Framlegg Beh. (6) 7 vedlegg
U-159/20 Avslutning byggerekneskap K104 Romsdal vgs Document_blue Framlegg Beh. (3) 3 vedlegg
U-160/20 Vurdering av reetablering av YSK-tilbod Document_blue Framlegg Beh. (1)
U-161/20 Høyring - Konsekvensutgreiing Ormen Lange fase 3 Document_blue Framlegg
U-162/20 Søknad om støtte til finansieringsutgifter til utdjupingsprosjekt i Giske og Herøy kommune Document_blue Framlegg 4 vedlegg
U-163/20 Struktur/modell for ivaretaking av seriøsitetskrava i arbeidslivet – med særleg vekt på bygg- og anleggskontraktar Document_blue Framlegg
U-164/20 Fylkesstrategi for kultur 2022-2025 - oppstartmelding Document_blue Framlegg Beh. (5) 1 vedlegg

← møtekalender