Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 05.11.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-1/19 Møteplan for utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-2/19 K651 Spjelkavik Arena - Revidert byggeprogram og alternativsvurdering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
UBV-3/19 K104 Romsdal vgs - Prosjektstatus oktober 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender