Plannemnd for byggjeprosjekt 2011-2019

Møtedato : 03.10.2019 09:00

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_PN-11/19 K651 Spjelkavik Arena - Strategiplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_PN-12/19 K451 Fagerlia vgs - Prosjektstatus august 2019 – oppfølging seriøsitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender