Klagenemnda

Møtedato : 23.09.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-25/19 Klage i sak om ukvalifisert til inntak vg 3 - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
KN-26/19 Klage på formelle feil ved gjennomføring av fagprøve i IKT servicefaget Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
KN-27/19 Klage på Statens vegvesens vedtak om avvisning av klage - Stordal kommune – Gnr. 134 bnr. 3 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg

← møtekalender