Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 24.10.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde (Fellesmøte med yrkesopplæringsnemnda)

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-1/19 Orienteringssak om NDLA (Nasjonal digital læringsarena) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-2/19 Oppfølging av sak Ud-24/19, oppretting marginale tilbod med kommunale tilskot Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-3/19 Høyring om endring i forskrift til opplæringslova kapittel 6- fritt skoleval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
UDK-4/19 Rapport om klage på standpunktkarakter skoleåret 2018-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UDK-5/19 Møteplan 2020 - Utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-6/19 Årsrapport 2018 - 2019 elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Årsrapport 2018 - 2019 elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal Document_blue Protokoll
RS-2/19 Innhenting av avgangselevar våren 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender