Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 13.11.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-1/19 Val av leiar og nestleiar for rådet for personar med nedsett funksjonsevne for perioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-2/19 Val av arbeidsutval (AU) for rådet for personar med nedsett funksjonsevne 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-3/19 Konferanse for kommunale råd 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-4/19 Kommunar å besøke i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-5/19 Høyring retningslinjer for elevutval ved dei vidaregåande skolane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PNF-6/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 18 vedlegg
PNF-7/19 Økonomiplan med handlingsplan 2020 - 2023 - med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
PNF-8/19 Møteplan 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Smarttelefon og synshemmede: Egenmestring og sosial kontakt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-2/19 Endring i yrkestransportlova - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøving av drosjeløyve Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 12 vedlegg
RS-3/19 Oppfølging av krav i samband med tildeling av ruteløyve for flybussen i Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
RS-4/19 Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender