Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 23.10.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-1/19 Tilskot til Musea på Sunnmøre - Ombygging av Borgundgavlen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-2/19 Ny dataspelstrategi 2020-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-3/19 Søknad forprosjekt AiR-program Geirangerfjorden verdsarvområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-4/19 Program for Den kulturelle skolesekken i Møre og Romsdal skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-5/19 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2019, og litt om korleis fylkeskommunen arbeider Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-6/19 Søknad om støtte til Skaparhuset i Ulstein kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-7/19 Månadsmelding frå NAV september 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-8/19 Møteplan 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Statusoppdatering - regionreforma kultur- og folkehelsefeltet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-2/19 Retningslinjer for frilansordninga som tilskotsordning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-3/19 Signert samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Kirkens SOS Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/19 Rapportering på kulturtilskot 2. halvår Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-5/19 Kultur - økonomirapportering 2. tertial 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 14. oktober 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-7/19 Orientering om Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse 12.-13. november 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-8/19 Brev til olje- og energidepartementet frå fylkesordføreren - Mangelfull forsyningssikkerheit begrensar næringsutvikling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/19 Brev til Statsnett SF - Prosess med salg av 132 kV regionalt distribusjonsnett i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender