Fylkesutvalet

Møtedato : 17.06.2019 10:00

Møtested : Scandic Parken, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-67/19 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum, Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal til stiftinga Musea på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-68/19 Helseinnovasjonssenteret - aksjeteikning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-69/19 Bypakke Ålesund - lokalpolitisk behandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg

← møtekalender