Klagenemnda

Møtedato : 26.08.2019 11:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-20/19 Klage i sak om endra bruk av avkjørsel til fylkesveg 661 - Stette eiendom AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KN-21/19 Klage i sak om manglende kvalifikasjoner - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 17 vedlegg

← møtekalender