Plannemnd for samferdselsutbygging 2011-2019

Møtedato : 23.04.2019 12:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_PNS-3/19 Møteplan 2019 for politisk styringsgruppe Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_PNS-4/19 Nordøyvegen - orientering-april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender