Samferdselsutvalet

Møtedato : 08.04.2019 15:00

Møtested : Quality Hotel Ulstein

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-23/19 Søknad om fråvik - Lauvåsen boligfelt - fv. 64 i Fræna kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-24/19 Endring av skyssreglementet - måling av avstand Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender