Klagenemnda

Møtedato : 25.03.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-8/19 Klage i sak om fritak for kroppsøvingsfaget - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 10 vedlegg
KN-9/19 Klage i sak om kortare læretid - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 10 vedlegg

← møtekalender