Klagenemnda

Møtedato : 25.02.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-4/19 Klage i sak om rett til skoleskyss - Sander Storevik Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KN-5/19 Klage i sak om rett til skoleskyss - Elisabeth Storevik Document_blue Protokoll
KN-6/19 Klage i sak om rett til skoleskyss - Ådne Aarflot Sundnes Document_blue Protokoll
KN-7/19 Klage i sak om rett til skoleskyss - Henning Akslen Bjørdal Document_blue Protokoll

← møtekalender