Fylkesvalstyret

Møtedato : 28.01.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FVAL-1/19 Fylkestingsval 2019 - listeforslag, delegasjon, møteplan m.v. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender