Klagenemnda

Møtedato : 28.01.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-1/19 Klage på avslag i sak om fri skoleskyss - Amalie Helen Sperre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KN-2/19 Klage på avslag i sak om fri skoleskyss - Sebastian Leine Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KN-3/19 Klage i sak på skoleskyss - Theo Enstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 11 vedlegg

← møtekalender