Plannemnd for samferdselsutbygging 2011-2019

Møtedato : 09.01.2019 13:15

Møtested : Fylkeshuset

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_PNS-1/19 Orientering om status framdrift Nordøyvegen -01/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender