Plannemnd for byggjeprosjekt

Møtedato : 05.09.2019 08:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PN-8/19 Revisjon av reglement for byggeprosjekt 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
PN-9/19 K451 Fagerlia vgs - Prosjektstatus august 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PN-10/19 K104 Romsdal vgs - Prosjektstatus august 2019 Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← møtekalender