Plannemnd for byggjeprosjekt 2011-2019

Møtedato : 18.03.2019 09:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_PN-4/19 Årsrapport 2018 for bygg- og eigedomsavdelinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
Z_OLD_PN-5/19 K753 Kristiansund vgs erstatningslokalar bygg 09 byggerekneskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_PN-6/19 Spjelkavik Arena - status mars 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
Z_OLD_PN-7/19 Leigeavtale Volda Campus Arena Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)

← møtekalender