Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 07.11.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-9/19 Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
YN-10/19 Skolebruksplan 2020-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
YN-11/19 Reglement for yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
YN-12/19 Mandat rådgivar formidling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
YN-13/19 Prosessen fram mot nye prøvenemnder for perioden 01.01.2020 - 31.12.2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender