Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 24.10.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde (fellesmøte med utdannings- og kompetanseutvalet)

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-8/19 Møteplan 2020 - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-22/19 Årsrapport 2018 - 2019 elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
RS-23/19 Innhenting av avgangselevar våren 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-24/19 Periode 2019 - 8 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender