Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 19.03.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-1/19 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-2/19 Oppnemning av varamedlem til fagskolestyret Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
RS-2/19 Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
RS-3/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg
RS-4/19 Periode 2018 - 13 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/19 Detaljbudsjett yrkesopplæringsnemnda 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/19 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-7/19 Orientering om søking til vidaregående opplæring skoleåret 2019-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-8/19 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2018/2019 frå dei vidaregåande skolane i fylket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-9/19 Innhenting av halvårsvurdering frå ungomsskolane januar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender