Eldrerådet

Møtedato : 12.11.2019 11:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-18/19 Val av leiar og nestleiar for fylkeseldrerådet i perioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-19/19 Val av arbeidsutval (AU) for Eldrerådet 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-20/19 Val av kommunar å besøke i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-21/19 Konferanse for kommunale råd 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-22/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 18 vedlegg
E-23/19 Økonomiplan med handlingsplan 2020 - 2023 - med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
E-24/19 Møteplan 2020 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-24/19 Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
RS-25/19 Endring i yrkestransportlova - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøving drosjeløyve Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 12 vedlegg
RS-26/19 Oppfølging av krav i samband med tildeling av ruteløyve for flybussen i Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
RS-27/19 Smarttelefon og synshemmede: Egenmestring og sosial kontakt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-28/19 Ønsker dere foredrag høsten 2019? - Overført frå møtet 26.09 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender