Eldrerådet

Møtedato : 26.09.2019 11:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 111

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-14/19 Forslag til nytt reglement for eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
E-15/19 Høyring: Forslag om utviding av retten om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
E-16/19 Høyring - Lov om Eldreombudet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
E-17/19 Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-19/19 Utvidet TT-ordning 2019 – tildeling av midler for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-20/19 Ønsker dere foredrag høsten 2019? Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-21/19 Tildeling i utvida TT- ordning 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-22/19 Protokoll frå møte i Sykkylven eldreråd 09.05.2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-23/19 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2019-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender