Eldrerådet

Møtedato : 15.05.2019 11:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 111

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-10/19 Høyring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
E-11/19 Høyring - ny takst - og sonestruktur for kollektivtransport med buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
E-12/19 Ny regional planstrategi og fylkesplan - informasjon om prosess og innspel til kunnskapsgrunnlaget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
E-13/19 Spelemidlar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/19 2019 - treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
RS-9/19 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet, kap 1420, post 78 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
RS-10/19 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområder, kap. 1420, post 78 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
RS-11/19 Pensjonistforbundets høringsuttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/19 Kopi av uttale frå Vanylven kommune: Høyring: Forskrift til kommunelova §5-12 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/19 Pensjonistforbundet - leve hele livet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/19 Brev til eldrerådene: LEVE HELE LIVET - april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/19 Særutskrift - Årsrapport 2018 - Sykkylven eldreråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-16/19 Den nasjonale konferansen for eldreråd 2019 - Forslag til gjennomføring av landskonferansen for fylkeseldrerådene og behandling av innkommende forslag til landskonferansen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-17/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 - eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender