Rådet for likestilling av funksjonshemma 2011-2019

Møtedato : 02.09.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 103

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_FF-13/19 Høyring: Forslag om utviding av retten om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
Z_OLD_FF-14/19 Forslag til nytt reglement for rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_FF-15/19 Deltaking på landskonferanse for råd for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/19 Utvidet TT-ordning 2019 – tildeling av midler for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-17/19 Tildeling i utvida TT- ordning 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-18/19 Sak frå fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma - Vestnes kommune - Universell utforming på dagsorden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-19/19 Protokoll frå møte i rådet for funksjonshemma - Sykkylven kommune - 05.06.2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-20/19 Protokoll frå møte i rådet for funksjonshemma - Sykkylven kommune - 02.05.2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-21/19 Protokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma - Ålesund kommune - 22.05.2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-22/19 Budsjettoppfølging - Rådet for likestilling av funksjonshemma - Periode 2019-06 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-23/19 Budsjettoppfølging - Rådet for likestilling av funksjonshemma - periode 2019-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender