Rådet for likestilling av funksjonshemma 2011-2019

Møtedato : 22.05.2019 11:30

Møtested : Ålesund kommune, rådhuset

Møterom: (sjå program)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_FF-10/19 Høyring - ny takst - og sonestruktur for kollektivtransport med buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
Z_OLD_FF-11/19 Spelemidlar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
Z_OLD_FF-12/19 Orientering om manglande rullestoltilgjengelighet på flybussen i Ålesund Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/19 2019 - treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
RS-7/19 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområder, kap. 1420, post 78 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
RS-8/19 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet, kap 1420, post 78 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
RS-9/19 Saka vart omgjort til sak FF 12/19: Orientering om manglande rullestoltilgjengelighet på flybussen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-10/19 Sak FF 5/19. Svar på høyringuttale - AutoPASS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-11/19 Ønske om å få delta på brukerorienteringen til Fram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/19 Søknad om midler til utvidet TT-ordning fra 01.07.19 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 - rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/19 Saksprotokoll frå rådet i Sykkylven 02.05.19. Minimumskrav universell utforming - byggsaker og TEK 17 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/19 Protokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma - Sykkylven 14.02.19 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender