Rådet for likestilling av funksjonshemma 2011-2019

Møtedato : 19.02.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde (møterom 103)

Møterom: 103

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_FF-1/19 Ny regional planstrategi og fylkesplan - innspel frå rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_FF-2/19 Minimumskrav universell utforming - byggesaker og TEK17 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
Z_OLD_FF-3/19 "Tilgjengelighetsmerket" - kulturarrangement tilgjengeleg for alle Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_FF-4/19 2019 - Treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_FF-5/19 Høyring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
Z_OLD_FF-6/19 Val av kommunar som rådet for likestilling skal besøke i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_FF-7/19 Samansetting av rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_FF-8/19 Årsmelding 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_FF-9/19 Ålesund kirke - universell utforming Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Høyring: Forslag til forskrift om eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetjing og ungdomsråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-2/19 Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/19 Budsjettoppfølging - rådet for likestilling av funksjonshemma - periode 2018-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/19 Detaljbudsjett 2019 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/19 Klage på rullestoltilgjengelighet på flybussen mellom Vigra og Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender