Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 04.09.2019 13:00

Møtested : Vanylven kommune, kl 09:30: Oppmøte Koparnes fergekai

Møterom: kl 13:00: Utvalsmøte: Hakalle Strandhus, Hakallestranda, 6149 Sande

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-41/19 Likestillingsprisen 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-42/19 Tildeling av idrettsstipend 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 5 vedlegg
Z_OLD_KF-43/19 Tilskot til kulturbygg 2019 - spelemidlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-44/19 Klagesak spelemidlar 2019 - anleggsnummer 71817 - Tursti, Straumen i Smøla kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
Z_OLD_KF-45/19 Klagesak spelemidlar 2019 - anleggsnummer 60797 - Friområde Naustvågen i Haram kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
Z_OLD_KF-46/19 Tilskot til Møre og Romsdal kunstsenter - Utstilling Oslo 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-47/19 Lokalisering av regionalt Kystpilegrimsenter i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 15 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-35/19 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal - rapport frå Møreforsking Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-36/19 Stråling og rapportering på stråling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-37/19 Fylkeskulturkonferansen 2019 - program Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-38/19 Melding om vedtak om godkjent samanslåing av stiftingar til Musea på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-39/19 Budsjettoppfølging - Kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2019/06 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-40/19 Budsjettoppfølging - kultur- og folkehelseutvalet - periode 2019/08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender