Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 07.03.2019 10:30

Møtested : Scandic Parken Ålesund (møte 6. og 7. mars - sjå program)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-10/19 Årsrapport 2018 - den offentlege tannhelsetenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-11/19 UNG kultur i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
Z_OLD_KF-12/19 "Tilgjengelighetsmerket" - kulturarrangement tilgjengeleg for alle Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_KF-13/19 2019 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige - forslag til prioritering av innkomne søknadar og tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
Z_OLD_KF-14/19 2019 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet - forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-15/19 2019 - Treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_KF-16/19 Ringverknadsanalyse av kulturelle aktivitetar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-17/19 Kunstnarstipend - endring av innretting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_KF-18/19 Spelemidlar 2019 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - generelle prioriteringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-19/19 Søknad om tilskot til Atlanten Kunstis AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/19 Kompetansekartlegg og leiarutvikling i folkebiblioteka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/19 Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - Innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/19 Gjennomgang av Hordalandsmodellen - drift av bokbåttenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/19 Sunne kommuner nettverkssamling og generalforsamling april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/19 Statusrapport frå musea i ny undersøking - Kulturrådet 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-11/19 Søknad om å bli programfylke frå 2019 i "Program for folkehelsearbeid i kommunene" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-12/19 Årsmelding 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-13/19 Årsmelding 2018 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-14/19 Detaljbudsjett 2019 - Kultur- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg

← møtekalender