Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 03.09.2019 10:30

Møtested : Eide kommune: kl 10:30: Oppmøte på rådhuset, Eide

Møterom: kl. 13:30: Utvalsmøte - Bergtatt Opplevelser, Naas Gruver, Eide

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-44/19 Fordeling av tilskot til breibandsutbygging 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 13 vedlegg
Z_OLD_RN-45/19 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal - søknad om støtte for 2020 og framover Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-46/19 Søknad om støtte til bruk av store data i kommunal planlegging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-47/19 Søknad om støtte til strakstiltak i Langevåg sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-48/19 Høyring NOU 2019:12 - Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
Z_OLD_RN-49/19 Orientering om retningsliner for behandling av søknader om løyve til akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på land Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
Z_OLD_RN-50/19 Søknad om støtte til "Midt-Norge - Foregangsregion for sjøtransport" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-51/19 Nor-Fishing 2020 - Fellesstand for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-52/19 Forskingsfond - statusrapport og forslag til løyving i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-53/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 20. august 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-54/19 Månadsmelding frå NAV juni, juli og august 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/19 Budsjettoppfølging - Regional- og næringsutvalet - Periode 2019-06 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/19 Budsjettoppfølging - Regional- og næringsutvalet - Periode 2019-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender