Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 06.05.2019 10:30

Møtested : 6. mai 2019: kl 10.30,Høgskolen i Volda,Henrik Kaarstad-huset, RomK109

Møterom: 7. mai 2019: kl 08.30, Oppmøte Ørsta kommune, rådhuset (sjå program)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-22/19 Vurdering av forslag til ny distriktsindeks og ny inndeling av kommunar i bu- og arbeidsmarknadsregionar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_RN-23/19 Høringsuttale til forslag om oppheving av Omstillingsloven Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
Z_OLD_RN-24/19 Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal - årsrapport 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
Z_OLD_RN-25/19 Strategi for fleire forskingsarbeidsplassar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_RN-26/19 Høyring - Rapport frå arbeidsgruppa for Møre og Romsdal med tilråding til ny regional forskrift for hausting av tare Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 6 vedlegg
Z_OLD_RN-27/19 AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 10 vedlegg
Z_OLD_RN-28/19 Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-29/19 Markedsføringsstøtte til ONS 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-30/19 Internasjonalt arbeid - årsrapport 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-31/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 23. april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-32/19 Månadsmelding frå NAV mars og april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-33/19 Fylkesprisen Årets Bedrift 2018 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 9 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 - regional- og næringsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender