Kontrollutvalet

Møtedato : 30.10.2019 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-58/19 Statusorientering om arbeidet med reglement og plandokument for kontrollutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-59/19 Forvaltningsrevisjon og andre undersøkingar 2020 - orientering om status i arbeidet med overordna analyse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-60/19 Selskaps- og eigarskapskontrollar 2020 - orientering om status i arbeidet med overordna analyse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-61/19 Tilbakemelding frå Nokut vedkomande tidlegare tilsyn ved Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-62/19 Møteplan for kontrollutvalet i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-27/19 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-28/19 Finansrapport per 30. september 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/19 Spørsmål om autopass på fylkeskommunale ferjer - lovlegheitsvurdering av betalingsløysinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-30/19 Spørsmål om habilitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-31/19 Protokoll frå stiftingsmøte i Møre og Romsdal Revisjon SA (Samvirkeføretak) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-32/19 Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender