Kontrollutvalet

Møtedato : 02.10.2019 09:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-48/19 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2019 Oppfølging av musea Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-49/19 Tilbakemelding til rapport frå tilsyn 3/2018 Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjonar med nærståande i skolesektoren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-50/19 Tilbakemelding til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport vedkomande NDLA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
KO-51/19 Rekneskapsrevisjon 2019 - overordna revisjonsstrategi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-52/19 Endeleg innberetning - misligheitssaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-53/19 Autopass på fylkeskommunale ferjer - lovlegheitsvurdering av betalingsløysing Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-54/19 Tilbakemelding til rapport frå selskapskontroll SK 3/17 Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-55/19 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 31. august 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-56/19 Sentrale kontrollorgan - økonomiplan for 2020-2023 med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-57/19 Orientering om elev- og lærlingsituasjonen i Møre og Romsdal - status og utfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-25/19 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-26/19 Kurs i kontrollutvala sitt påsjå - ansvar (FKT) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender