Kontrollutvalet

Møtedato : 22.02.2019 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-7/19 Revisjonsrapport frå selskapskontroll SK 3/2017 i Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-8/19 Tilbakemelding til NOKUT sin tilsynsrapport - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-9/19 Tilbakemelding til revisjonsrapporten - FR 2/2018 Regionale utviklingsmidler Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-10/19 Rapport - Tilsyn 3/2018: Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjoner med nærståande i skolesektoren og ressurssentra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-11/19 Attestasjonsrapport - Intern kontroll Tannhelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-12/19 Forvaltningsrevisjon - Leveranse- og framdriftsplan for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-13/19 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 1/2019 Oppfølging av musea Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-14/19 Arbeids- og møteplan for kontrollutvalet i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/19 Høyring - Rettleiar for kontrollutvala sitt påsjå-ansvar for rekneskapsrevisjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-5/19 Høyring - Budsjett- og rekneskapsforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-6/19 Høyring - Kontrollutvals- og revisjonsforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-7/19 Oppfølging av fylkeskommunale vedtak - sak i utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
RS-8/19 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender