Kontrollutvalet

Møtedato : 23.01.2019 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-1/19 Rapport - Tilsyn 2-2018: Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av inntektsstrømmen i kollektiv- og ferjedrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-2/19 Oppfølging av rapport frå selskapsgjennomgang SK 1-2018: Trafikkterminalen Kristiansund AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-3/19 Oppfølging av rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018: Astero AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-4/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 3-2018: Kvalitet hos lærebedrifter og oppfølging av lærlingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-5/19 Oppfølging av tilsynsrapport frå NOKUT - tilsyn ved Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-6/19 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Møte i representantskapet i Møre og Romsdal IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-2/19 Orientering om konsekvensar og aktuelle tiltak vedkomande budsjettvedtak i fylkestinget 11. desember 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/19 Tilsynsforum - Fylkesmannen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender