Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 28.11.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-16/19 Endring av utdanningsløp for maritim fagskoleutdanning i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-17/19 Økonomirapportering pr. 31. oktober 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-18/19 Møteplan 2020 - Fagskolestyret i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-19/19 Driftsmessige utfordringar Document_blue Protokoll

← møtekalender