Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 26.09.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-12/19 Inntaket til Fagskolen i Møre og Romsdal 2019 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-13/19 Endringer i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) om studentombud, trakassering og tilrettelegging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-14/19 Økonomirapportering pr. 31. august 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-15/19 Styreevaluering - gjennomføring i tråd med handlingsplan for fagskolestyret i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/19 Fagskolen i Ålesund - Handlingsplan for skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/19 Fagskolen i Kristiansund - Handlingsplan for studieåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender