Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 23.05.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-6/19 Årsrapportar Fagskolane i Møre og Romsdal studieåret 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FAG-7/19 Søking til Fagskolen i Møre og Romsdal 2019 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-8/19 Økonomirapportering pr 30. april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-9/19 Forslag om ikkje å starte opp studiar i petroleumsfag og prosessteknikk ved Fagskolen i Kristiansund for studieåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-10/19 Styreevaluering - drøfting av vidare arbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Informasjon om arbeidet med fagskoletilbod Borgund vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/19 BIM-studie - Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/19 Pressemelding - regjeringen gir 16 millioner til bransjeprogram i industri og byggenæring som skal gi raskt påfyll av kompetanse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/19 Resertifisering Fagskolen i Kristiansund og Kristiansund vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender