Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 14.02.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-1/19 OU-prosessen fagskole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-2/19 NOKUT-tilsyn Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-3/19 Reviderte vedtekter for Fagskolestyret i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FAG-4/19 Handlingsplan for fagskolestyret Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-5/19 Budsjett 2019 - Fagskole -fordeling av budsjettramme Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender