Ungdomspanelet

Møtedato : 06.11.2019 16:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-36/19 Ungdomspanelets innspel til "Omstilling 2020" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-37/19 Økonomiplan for 2020 - 2023, med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-38/19 Høyring - sjekkliste for UNG kunst og kultur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender