Ungdomspanelet

Møtedato : 09.12.2019 12:00

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-39/19 Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
UP-40/19 Takstsak 2020 - Endring av takstar for buss, hurtigbåt og ferjer med verknad frå 1. januar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
UP-41/19 Forenkla takst- og sonestruktur i Møre og Romsdal - nytt billettsystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UP-42/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 18 vedlegg
UP-43/19 Fordeling av ungdomsmidlane 2019 - 2. tildeling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender