Ungdomspanelet

Møtedato : 14.10.2019 12:00

Møtested : Hotel Union Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-32/19 Møteplan for ungdomspanelet 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-33/19 Marknadsføring av ungdomsmidlane 2. tildeling 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-34/19 Årsrapport 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-35/19 Økonomiplan for 2020-2024, med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender