Ungdomspanelet

Møtedato : 17.06.2019 11:00

Møtested : Scandic Parken, Ålesund

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-22/19 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
UP-23/19 Årshjul elevutval Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-24/19 Møtekultur i ungdomspanelet (saka blir lagt fram i møtet) Document_blue Protokoll
UP-25/19 Nasjonale retningsliner for ungdomsnettstad for kommunar Document_blue Protokoll
UP-26/19 Ny driftsmodell for UKM Møre og Romsdal 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/19 Status - prosjektet "Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal 2018-2020" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg

← møtekalender